Strefa Chwały Young

Strefa Chwały Festiwal > Strefa Chwały Young

Strefa Chwały Young to miejsce zbliżania się do Boga poprzez wspólnie spędzony czas na
zabawie i modlitwie.
Dostrzegając bogactwo młodego człowieka pragniemy pomóc mu w odkrywaniu jego pasji i
talentów, nie zapominając o formacji duchowej.
Na Strefie Chwały Young młodzież w wieku 13-17 lat może uczestniczyć w programie, który
poprowadzą doświadczeni animatorzy.

W programie m.in.: zabawy integracyjne, warsztaty artystyczne, zajęcia ogólnorozwojowe
oraz terenowe. W planie wycieczki, gry i dużo dobrej zabawy, a także nauczania i spotkania
w małej grupie .
Strefa Chwały Young jest bezpiecznym miejscem dla rozwoju młodego człowieka.
Na początku Rekolekcji odbędzie się krótkie spotkanie organizacyjne z młodzieżą i rodzicami
– 28.07.2015 – godz.19.00 – obowiązkowe dla rodziców!